Contact
Klarna iDEAL PayPal PayPal American Express American Express American Express Visa American Express Mastercard Klarna Klarna Giropay Giropay Sofort Sofort

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing. De leverings- en betalingsvoorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten. Afspraken die hiervan afwijken dienen schriftelijk te zijn.

2. Aanbieding / Acceptatie

Aanbiedingen zijn vrijblijvend. De prijzen in de momenteel geldige prijslijst zijn van toepassing. Bestellingen dienen minimaal 2 dagen voor de bezorgdatum geplaatst te worden. De verkoper is niet aansprakelijk voor kosten en schade veroorzaakt door vertragingen in de levering of noodzakelijke annuleringen als gevolg van slecht weer of technische problemen. Afspraken over leveringen zijn vrijblijvend.

3. Herroepingsrecht en herroeping

Annuleringen door koper dienen uiterlijk 12.00 uur voor de dag van levering schriftelijk aan verkoper te worden medegedeeld.

Houd er rekening mee dat graszoden bederfelijke goederen zijn. Dit is dus uitgesloten van het herroepingsrecht. Aangezien het een natuurproduct is, is bovendien onkruid of dergelijke niet geheel uit te sluiten, vooral omdat deze vaak al in de voorbereide grond aanwezig waren en/of gevolgd worden door een daaropvolgende stuifmeelvlucht op het gazon. Onkruid of bijv. Poa Annua is niet uit te sluiten vanwege de intensieve irrigatie in het begin, wij vragen om uw begrip.

4. Verpakking / Transport

De graszoden worden ter beschikking gesteld aan de koper op wegwerppallets van de boerderij. De koper is verantwoordelijk voor het veiligstellen van het transport bij het ophalen van de goederen. Bij de levering van het product draagt ​​de koper het risico van onopzettelijk verlies van het artikel. Verkoper is voorts niet aansprakelijk voor schade aan het vermogen van de koper die ontstaat als gevolg van het niet of niet goed beladen van de transportvoertuigen. Voor de pallets wordt statiegeld in rekening gebracht conform de actuele prijslijst.

5. Betalingsvoorwaarden

Bij contante verkoop is de koopprijs uiterlijk bij ontvangst van de goederen verschuldigd. De verkoper is in principe alleen gerechtigd goederen tegen vooruitbetaling te leveren.

6. Klachten

Tot 5% uitdroging/breuk in kant-en-klare graszoden is gebruikelijk en voor rekening van de koper. Elke levering of afhaling dient onmiddellijk na aanvaarding te worden geïnspecteerd. Herkenbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld. Dit geldt ook voor kleine hoeveelheden. Indien gebreken tijdig worden geconstateerd, is de verkoper slechts aansprakelijk tot het bedrag dat voor de grasmat is betaald (bijvoorbeeld gratis vervanging). Elke verdere aansprakelijkheid wordt afgewezen.

7. Garantie:

Een garantie voor de groei van de opgerolde grasmat kan niet worden gegeven, aangezien de aanleg en verzorging in de belangrijke eerste weken na verwerking niet door de verkoper kan worden beïnvloed.

8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koopprijs volledig is betaald.

9. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Als ondernemer zijn wij volgens § 36 en 37 VSBG (wet consumentengeschillenbeslechting) verplicht om consumenten informatie te verstrekken. Informatie en adressen voor geschillenbeslechtingsinstanties zijn te vinden op de website van de Europese Unie onder de link https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Wij nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures via een geschilleninstantie.

10. Plaats van uitvoering en jurisdictie

De plaats van uitvoering is de maatschappelijke zetel van de verkoper. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die verantwoordelijk is voor de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Emmer-Compascuum, 2023